CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi , đơn vị cung cấp sản phẩm Viên Sủi Hỗ Trợ Sinh Lý XTRAMAN  biên soạn điều khoản này nhằm bảo đảm cam kết về bảo mật thông tin cho người dùng. Các điều khoản dưới đây sẽ được Chúng tôi áp dụng trên trang web.

1.Thu thập thông tin cá nhân chúng tôi sẽ thu thập thông tin như tên và số điện thoại cũng như tình trạng sức khỏe của khách hàng để thiết lập hồ sơ cá nhân.Khi yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, Chúng tôi mong muốn cung cấp những dịch vụ thiết thực nhất tới khách hàng.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi tên cũng như thông tin cá nhân của khách hàng với các tổ chức khác ngoài những tổ chức được liệt kê trong điều khoản này.
Tư vấn cho khách hàng qua điện thoại miễn phí.
Giải đáp thắc mắc khách hàng
Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất về các chương trình khuyến mại của Chúng tôi.
Thực hiện các bản khảo sát khách hàng .
Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm.
Thông tin này sẽ được mã hoá trên hệ thống bảo mật. Khi đã là khách hàng, bạn sẽ được thêm vào danh sách nhận tin tức, đề xuất đặc biệt hoặc ưu đãi không thường xuyên từ Chúng tôi.

2. Sử dụng thông tin cá nhân- Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp cho chúng tôi:
Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên của chúng tôi.
Chúng tôi luôn bắt kịp những tiêu chuẩn công nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, kể cả trong thời gian gửi đi và khi chúng tôi nhận thông tin.

3. Thời gian lưu trữ thông tin Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích phù hợp ở trên.
Nếu có bất cứ yêu cầu nào từ khách hàng về việc ngưng thực hiện các hoạt động đã nêu có sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện yêu cầu của khách hàng.

4. Đối tượng chia sẻ thông tin chúng tôi là đơn vị tiếp nhận, sử dụng và quản lý thông tin, thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên.
Các công ty này sử dụng thông tin của bạn thay mặt chúng tôi, và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt khi xử lý thông tin của bạn. Chúng tôi không cho phép các công ty đó sử dụng các dữ liệu này theo bất kỳ cách nào khác với các hướng dẫn của chúng tôi.Ngoài ra, chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục chia sẻ thông tin của bạn với các công ty hoặc cá nhân khác khi chúng tôi có sự đồng ý hợp lệ của bạn để làm như vậy.

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu chúng tôi đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự cho phép của bạn, thì bạn có thể rút lại sự cho phép của mình bất cứ lúc nào.
 Việc bạn rút lại sự cho phép sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào mà chúng tôi đã tiến hành trước khi bạn rút lại quyết định, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên các căn cứ xử lý hợp pháp ngoài sự cho phép của bạn.
Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các yêu cầu nhận được từ các cá nhân muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của họ theo đúng với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.